Hvorfor er det ingen bestillingsknapp på kvitteringssiden når jeg er logget inn på min UDI-bruker?


Hvis du har søkt om en oppholdstillatelse før 27. mai 2024, og saken ble ferdig behandlet etter dette, vil du ikke se en bestillingsknapp for time på kvitteringssiden for søknaden din. Da må du bestille time manuelt ved å kontakte politiet direkte (eksternt nettsted)

Hvis du er i en annen situasjon hvor bestillingsknappen ikke er synlig, må du ta kontakt med politiet (eksternt nettsted).