Jeg har bestilt time for å registrere meg, men har ikke vært hos politiet ennå. Hvordan kan jeg vise overfor andre offentlige kontorer at jeg har oppholdsrett etter EU/EØS-regelverket i Norge?


Hvis du er EU/EØS-borger kan du dokumentere at du har oppholdsrett ovenfor andre offentlige kontorer med dokumentene som er gitt for den gruppen du tilhører i denne listen.

Familiemedlemmene til en EU/EØS-borger har oppholdsrett i Norge hvis EU/EØS-borgeren har oppholdsrett. Dersom du er familiemedlem til en EU/EØS-borger kan du vise at du har oppholdsrett ved å dokumentere at ditt familiemedlem som er EU/EØS-borger har oppholdsrett i Norge. Det kan du gjøre som beskrevet over. Du må også kunne fremvise dokumentasjon på familieforholdet ditt til EU/EØS-borgeren.