Kan jeg endre informasjon eller oppmøtested på en innlevert søknad?


Hvis du allerede har fylt ut søknaden elektronisk og har betalt eventuelt gebyr, vil søknaden ha status som “ferdig utfylt”. Det er da det ikke mulig å endre på opplysningene du har lagt inn i søknaden elektronisk.

Det er heller ikke mulig å bytte oppmøtested eller bestille time ved annet oppmøtested for å levere dokumentene til søknaden. Har du søkt til feil sted må du søke på nytt og eventuelt be politiet eller ambassaden om refundering av gebyret på den første saken.

Ambassaden eller politiet kan redigere mindre feil i informasjonen i søknaden når du møter opp til timen du har bestilt. Da må du ta med skriftlig informasjon om hva du vil at ambassaden/politiet skal endre for deg.