Jeg må forlate Norge


Du er selv ansvarlig for å registrere din utreise fra Norge.

Dersom du ikke reiser ut av Norge innen utreisefristen, kan du bli utvist og få et innreiseforbud til Norge.