Brexit


Veldig mange har søkt om oppholdstillatelse etter Brexit-regelverket. Du må derfor regne med å vente på svar ganske lenge.

Fristen for å levere søknad om brexit-tillatelse var 31. desember 2021. Hvis du har søkt, behøver du ikke å forlate Norge etter 31. desember 2021, men kan fortsette å bo og arbeide her frem til du har fått svar på søknaden din.