Utvisning og oppheving av innreiseforbud


Vedtak om utvisning

Innen 10 måneder etter at politiet eller UDI har opprettet en utvisningssak og sendt et forhåndsvarsel, vil de aller fleste få et vedtak.

Søknader om opphevelse av innreiseforbud

EU-/EØS-borgere 
Innen 6 måneder etter at søknaden er mottatt i UDI, vil de aller fleste få svar. 

Borgere av land utenfor EU/EØS
Innen 8 måneder etter at søknaden er mottatt i UDI, vil de aller fleste få svar. 

Hvis du også har søkt om oppholdstillatelse, må du legge til ventetiden for svar på søknaden om opphevelse av innreiseforbudet til hvor lang tid det totalt tar før du får svar på søknaden din om oppholdstillatelse. 

Borgere av land utenfor EU/EØS som etter ha fått et innreiseforbud til Norge har blitt omfattet av EØS-regelverket

Hvis du har levert inn alle nødvendige dokumenter, og UDI mener at det er helt klart at innreiseforbudet ditt skal oppheves, vil vi behandle søknaden innen 15 dager.

Hvis UDI har bedt deg om å sende inn flere dokumenter eller annen informasjon, eller UDI har behov for å gjøre flere undersøkelser, vil det ta mer tid før du får svar.

Klager på utvisning

3 måneder etter at UDI eller politiet mottar klagen din vil vi enten omgjøre vedtaket, eller sende saken din til Utlendingsnemnda (UNE) for klagebehandling.

Du finner informasjon på UNEs nettsider om hvor lang tid det vil ta fra UNE mottar klagen din, til du får et svar på klagen (eksternt nettsted).


Denne informasjonen ble sist oppdatert 

27. juni 2024

. Den vil bli oppdatert neste gang

26. juli 2024

.