Disse dokumentene må du levere når du søker om fornyelse av oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-13) Sjekkliste for fornyelse for utsendt arbeidstaker (ansatt i utenlandsk selskap som har oppdrag i Norge)


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen.

Du må også vise fram originalene. Hvis oppdragsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, kan den levere kopier av dokumentasjon på utdanningen og/eller yrkeserfaring din og passet ditt, i stedet for originaler.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du også legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

 

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Se forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
  • Hvis oppdragsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av passet ditt.
Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Oppdragstilbud, pdf, 811 kB (www.udi.no/skjema)

Se forklaringSkjul forklaring

NB! Hvis du har levert denne kontrakten til UDI tidligere, og det ikke har vært noen endringer, trenger du ikke levere den på nytt.

Kontrakten må

  • dokumentere hva kontraktsforholdet mellom partene går ut på
  • tydelig beskrive tjenesten du skal utføre og varigheten på oppdraget
  • hvis du arbeider i et internasjonalt selskap, kan kontrakten erstattes med en bekreftelse fra selskapet på at du i en bestemt tidsperiode skal arbeide for selskapet i Norge
Se forklaringSkjul forklaring

Du må levere lønnslipper eller annen dokumentasjon fra arbeidsgiveren din i utlandet som viser hvor mye lønn du har fått utbetalt, og hvilken valuta du får lønnen i. Lønnslippene/dokumentasjonen skal være for de siste tre månedene du utførte oppdrag i Norge (ikke for perioder da du var i hjemlandet ditt).

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Se forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du ikke skal oppholde deg og arbeide i Norge i hele perioden du har søkt om oppholdstillatelse for

Se forklaringSkjul forklaring

Gi opplysningene på et eget ark eller i UDIs oppdragstilbudskjema (pdf, 810 kB) 

Hvis du ønsker at norsk oppdragsgiver skal søke på dine vegne, eller du ønsker at noen skal snakke med UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis du skal arbeide for mer enn én oppdragsgiver

Hvis du skal arbeide offshore

Dato/sted:
Underskrift: