Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-29) Sjekkliste for arbeidssøker som er nyutdannet i Norge eller forsker


Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til lengre saksbehandlingstid eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Se forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen.

Se forklaringSkjul forklaring

Du må ha midler tilsvarende 19 701 kroner i måneden, altså 236 406 kroner i året. 

Du må dokumentere at du har disse pengene på en eller begge av disse måtene:

  • Kontoutskrift fra kontoen din i en norsk bank. I noen tilfeller kan vi godta kontoutskrift fra en utenlandsk bank.
  • Arbeidskontrakt der det står hva du vil få i lønn per time, hvor mange timer du er garantert å jobbe hver uke, og hvor lang tid kontrakten gjelder for.
Se forklaringSkjul forklaring

Kontoutskrift fra banken din som viser hvor mye penger du hadde på kontoen den første dagen i hver måned de siste seks månedene.  

Se forklaringSkjul forklaring

Hvis du tidligere har levert denne dokumentasjon til UDI, trenger du ikke levere den på nytt.

Se forklaringSkjul forklaring

Du skal bare levere dokumentasjon på arbeidserfaring i tillegg til eller som erstatning for dokumentasjon på utdanning hvis arbeidserfaringen skal tas med i vurderingen av om du er faglært.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du har oppholdstillatelse som student ved høyskole eller universitet, student ved fagskole eller elev ved videregående skole

Hvis du har oppholdstillatelse for å ta tilleggsutdanning for å få godkjent utdanning i Norge

Hvis du ønsker at noen skal kunne snakke med UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Fullmaktsskjema, pdf, 685 kB  (www.udi.no/skjema)

Hvis du ønsker å arbeide under søknadsbehandlingen 

Disse dokumentene skal du levere når du søker om å fornye oppholdstillatelsen

Se forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis det ikke har vært mulig for deg å søke på nett må du ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Du må ha midler tilsvarende 19 701 kroner i måneden, altså 236 406 kroner i året. 

Du må dokumentere at du har disse pengene på en eller begge av disse måtene:

  • Kontoutskrift fra kontoen din i en norsk bank. I noen tilfeller kan vi godta kontoutskrift fra en utenlandsk bank.
  • Arbeidskontrakt der det står hva du vil få i lønn per time, hvor mange timer du er garantert å jobbe hver uke, og hvor lang tid kontrakten gjelder for.
Se forklaringSkjul forklaring

Kontoutskrift fra banken din som viser hvor mye penger du hadde på kontoen den første dagen i hver måned de siste seks månedene.  

Dato/sted:
Underskrift: