Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-27) Sjekkliste for arbeidsferie for unge voksne fra Canada


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen. Du må også vise fram originalene.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du også legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre tid før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Se forklaringSkjul forklaring
 • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
 • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
Se forklaringSkjul forklaring

Signaturskjemaet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Se forklaringSkjul forklaring

Du må dokumentere at du har egne midler til dette i form av bankinnskudd og/eller at du har et konkret arbeidstilbud for den første delen av oppholdet som vil gi arbeidsinntekt. Beløpet må tilsvare 

41 370 kroner for dei første tre månadene

Se forklaringSkjul forklaring

Dette kan være hotellbestilling, bekreftelse fra en person i Norge som du skal bo hos eller lignende

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du har adresse utenfor Canada

Hvis du søker fra Norge, eller vil vente i Norge på at søknaden din blir behandlet, fordi du har kompetanse som faglært

Se forklaringSkjul forklaring

For eksempel: Besøksvisum, oppholdstillatelse i annet Schengenland og/eller dokumentasjon på når du reiste inn i Norge/Schengen.

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge trenger du ikke levere noe. 

Se forklaringSkjul forklaring
 • Hvis du har fullført utdanning eller grad fra høyskole eller universitet, eller fagutdanning fra videregående skole, må du levere vitnemål og karakterutskrifter som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.
 • Hvis du har utdanning som ikke er fullført, må du legge frem dokumentasjon som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.

Hvis du har levert denne dokumentasjon til UDI tidligere, trenger du ikke levere den på nytt.

Se forklaringSkjul forklaring
 • Arbeidsattester: Du må levere arbeidsattester fra tidligere arbeidsgivere som inneholder detaljerte opplysninger om:
  • hvor lenge du jobbet der,
  • hvilken opplæring du fikk,
  • hvilke arbeidsoppgaver du hadde og
  • hvilke kvalifikasjoner du har.

Kurs: Hvis du har kurs i yrket, kan du legge ved dokumentasjon på dette som supplement til arbeidsattestene. Dokumentasjonen må inneholde informasjon om varigheten/antall timer og innholdet i kursene.

Du skal bare levere dokumentasjon på arbeidserfaring i tillegg til eller som erstatning for dokumentasjon på utdanning hvis arbeidserfaringen skal tas med i vurderingen av om du er faglært.

Hvis du ønsker at noen skal følge opp søknaden i UDI på dine vegne

Se forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis du ønsker å arbeide under søknadsbehandlingen 

Dato/sted:
Underskrift: