Sjekkliste for deg som skal søke om familieinnvandring med ektefellen din (Utlendingsloven § 40) Sjekkliste for familieinnvandring med ektefelle


Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Russland

Er referansepersonen norsk/ nordisk statsborger, eller statsborger i et annet land?
Informasjon

Referansepersonen er ektefellen din som bor i Norge.

Vi spør deg om dette for å vite hvilke flere spørsmål vi må stille deg.

Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Dette må du gjøre for å få se hvilke dokumenter du skal levere

  • Du må svare på hva som er ditt (søkerens) statsborgerskap.
  • Du må svare på noen spørsmål om ektefellen din (referansepersonen) sin situasjon.

Når du har gjort det, får du en liste som viser alle dokumentene du må levere sammen med søknaden.

Husk at du må klikke på den grå knappen "velg" i den blå boksen for å få neste spørsmål.

Hvem er søkeren og hvem er referansepersonen?

Søkeren er den som ønsker å flytte til Norge, eller fortsette å bo her, og trenger en oppholdstillatelse.

Referansepersonen er ektefellen som bor i Norge.

Dato/sted:
Underskrift: