Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven § 49) Sjekkliste for familieinnvandring for andre familiemedlemmer


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.