Spørreskjema for foreldre som skal besøke barn i Norge i inntil ni måneder


Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Spørreskjema som skal fylles ut av søkeren  (ikke av referansepersonen i Norge)

UDI vil se på svarene dine når vi behandler søknaden din. Det er derfor viktig at du fyller ut dette spørreskjemaet så nøyaktig som mulig, selv hvis ikke alle spørsmålene er relevante for din situasjon. 

 

Informasjon om deg

 1. Adresse (dagens og tidligere bosteder):

 

 

 

 

 1. Utdanning:

 

 

 

 1. Bor du alene nå? Hvis nei: Hvem bor du sammen med?

 

 

 

 1. Hvordan forsørger du deg?

 

 

 

 1. Har du helsemessige problemer?

 

 

 

 

 1. Når ankom du Norge? Eventuelt når har du planer om å reise til Norge?

 

 

 

Informasjon om deg og barnet som du søker familiegjenforening med (bruk ekstra ark for å fylle ut dette)

 

 1. Gi en oversikt over din nære familie (ektefelle, samboer, foreldre og barn) Deres navn, alder, bosted, sivilstatus bes oppgitt.

 

 

 1. Dersom noen av personene oppgitt i spørsmål 7 er døde, bes det oppgitt når vedkommende døde

 

 

 1. Dersom du er skilt fra din tidligere ektefelle, bes det oppgitt når dere ble skilt.

 

 

 

 1.  Når så du den du søker familiegjenforening med sist?

 

 

 

 1. Hvordan og hvor ofte har dere kontakt?

 

 

 

 1. Har du kontakt med familie i ditt hjemland eller i andre land? 
Dato/sted:
Underskrift: