Dokumenter du må levere inn når du skal søke om oppholdstillatelse Sjekkliste for folkehøgskole eller livssynsskole


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.