Krav til arbeidstakaren


Krav

 • Du er tilsett i eit selskap i eit EU/EØS-land som
  • har kontrakt med eit norsk firma om å gjera eit mellombels oppdrag i Noreg eller,
  • skal etablera seg i Noreg.
 • Du må ha lovleg opphald i det EU/EØS-landet arbeidsgivaren din er etablert i.
 • Firmaet du er tilsett i har eit mellombels oppdrag i Noreg. Det vi si at oppdraget har avgrensa varigheit, og oppdraget ikkje er nødvendig for dagleg drift hos den norske oppdragsgivaren.
 • Dersom firmaet du jobbar i, skal etablere seg i Noreg, må du ha ei leiarstilling eller spesiell kompetanse som er avgjerande for at firmaet skal kunne etablere seg her.

  Rettar og plikter

 • Du kan få opphaldskort for eitt år om gongen.
 • Dersom du ønskjer å bli i Noreg i meir enn eitt år, må du søkje om å fornye kortet før det går ut. Du søkjer på same måte som første gong.
 • Du kan ikkje ta med deg familien din til Noreg og du kan ikkje få varig opphaldsrett.