Skal søkje Diplomatar, NATO-personell og familien deira


Reglar for diplomatar, NATO-personell, deira tilsette og familiemedlemmer som skal jobbe i Noreg. 
help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Kven er du?

  • Diplomat

  • NATO-personell

  • Militærpersonell

  • Tilsett hos diplomatar eller NATO-personell

  • Familiemedlem av diplomat eller NATO-personell

  • Familiemedlem av militærpersonell

behandlingstid

Ventetid

Sjekk hvor lenge du må vente for å få svar på en søknad om oppholdstillatelse for å arbeide.

Fant du det du lette etter?