Russisk torghandlar


Torghandel éin dag per månad

Du treng ikkje opphaldsløyve for å selje russiske produkt ved torghandel éin dag per månad.

Krav

  • Du må vere russisk statsborgar som bur i Barentsregionen. Barentsregionen vil seie Murmansk oblast, republikken Karelen, Arkhangelsk oblast eller Nenetsia autonome okrug.
  • Torghandelen må gå føre seg i Nord-Noreg (Nordland, Troms og Finnmark).
  • Du må ha kommunalt salsløyve.
  • Du må melde frå til politiet.

Torghandel under kommunale kulturarrangement

Du treng ikkje løyve for å selje russiske produkt ved torghandel under kommunale kulturarrangement. Du kan berre drive med torghandel i maksimalt 14 dagar om gongen, og maksimalt 28 dagar per kalenderår.

Krav

  • Du må vere russisk statsborgar som bur i Barentsregionen, det vil seie i Murmansk oblast, republikken Karelen, Arkhangelsk oblast eller Nenetsia autonome okrug.
  • Torghandelen må gå føre seg i Nord-Noreg (Nordland, Troms og Finnmark).
  • Du må ha samtykke frå kommunen.
  • Du må melde frå til politiet.