Russiske torghandlere


Torghandel én dag per måned

Du trenger ikke oppholdstillatelse for å selge russiske produkter ved torghandel én dag per måned.

Krav:

  • Du må være russisk statsborger som bor i fra Barentsregionen. Barentsregionen vil si Murmansk oblast, republikken Karelen, Arkhangelsk oblast eller Nenetsia autonome okrug.
  • Torghandelen må foregå i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).
  • Du må ha kommunal salgstillatelse.
  • Du må gi melding til politiet.

Torghandel under kommunale kulturarrangementer

Du trenger ikke tillatelse for å selge russiske produkter ved torghandel under kommunale kulturarrangementer. Du kan bare drive med torghandel i maksimalt 14 dager om gangen, og maksimalt 28 dager per kalenderår.

Krav:

  • Du må være russisk statsborger som bor i fra Barentsregionen. Barentsregionen vil si Murmansk oblast, republikken Karelen, Arkhangelsk oblast eller Nenetsia autonome okrug .
  • Torghandelen må foregå i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark).
  • Du må ha samtykke fra kommunen.
  • Du må gi melding til politiet.