Informasjonsfilm til vietnamesiske sesongarbeidere i Norge


Det jobbar mange sesongarbeidarar frå Vietnam i Noreg. Politiet veit at det er ein risiko for at sesongarbeidarar frå Vietnam blir utnytte. Politiet har derfor laga ein film der dei fortel deg kva rettar du har som sesongarbeidar i Noreg. Filmen er tilgjengeleg på vietnamesisk.