Norsk skip som kjører mellom norsk og utenlandsk havn


Noen sjøfolk på norsk-registrerte skip trenger ikke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge.

Krav for å ikke behøve oppholdstillatelse

Du må arbeide på et norsk skip (ikke fiskefartøy) som går i trafikk mellom en norsk og en utenlandsk havn.