Norsk skip som går mellom norsk og utanlandsk hamn


Nokre sjøfolk på norskregistrerte skip treng ikkje opphaldsløyve for å arbeide i Noreg.

Krav for ikkje å trenge opphaldsløyve

Du må arbeide på eit norsk skip (ikkje fiskefartøy) som går i trafikk mellom ei norsk og ei utanlandsk hamn.