Utenlandsk-registrert skip i internasjonal trafikk


Noen sjøfolk på utenlandsk-registrerte skip trenger ikke oppholdstillatelse for å arbeide i Norge. Du må tilhøre en av disse gruppene:

  • Du arbeider på et utenlandsk-registrert cruiseskip.
  • Du arbeider på et utenlandsk skip som er registrert i et skipsregister i et EØS-land.
  • Du arbeider på et utenlandsk-registrert skip som skal frakte gods eller passasjerer i Norge i inntil tre måneder.
    • Hvis skipet skal frakte gods eller passasjerer i Norge i en sammenhengende periode på mer enn tre måneder må du søke om oppholdstillatelse for sjøfolk på utenlandsk skip mellom norske havner. Perioden regnes som sammenhengende selv hvis skipet har vært på to korte reiser eller oppdrag til andre land i inntil 10 dager til sammen.