Dublinere


 • Du er «Dubliner» hvis du har blitt registrert som asylsøker i et annet europeisk land før du søkte om asyl i Norge, eller har fått visum eller oppholdstillatelse i et annet europeisk land.
 • Du kan søke om assistert retur hvis du ønsker å reise tilbake til hjemlandet ditt, i stedet for å bli sendt tilbake til det europeiske landet der du er registrert.
 • Du må søke så tidlig som mulig etter at du kom til Norge. Hvis ikke blir du sendt tilbake til det europeiske landet der du er registrert.
 • Hvis du blir innvilget assistert retur vil du få en frist. Da må du reise innen den fristen.

Ikke alle som søker vil få ja på søknaden sin. Du kan kontakte IOM for råd (eksternt nettsted).

Hva slags støtte kan du få?

 • flybillett til hjemlandet ditt
 • hjelp til å skaffe pass og reisedokumenter. Du må samarbeide om dette  
 • rådgivning fra International Organization for Migration (IOM) i Norge og i hjemlandet
 • hjelp til å planlegge reisen
 • 5 000 kroner i økonomisk tilskudd

Hva vil skje når du skal reise?

 • Du får vite på forhånd når du skal dra, og du reiser som vanlig passasjer på et rutefly.
 • Du kan få hjelp på reisen og ved mellomlandinger.
 • Du får som regel transport helt fram til hjemstedet ditt.

Hva må du gjøre for å søke?

 • Du må opprette deg en bruker og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Gå til søknadsskjema

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.