Familier med barn under 18 år


Hvem kan søke om assistert retur?

 • barnefamilier som har fått avslag på søknaden om beskyttelse (asyl) eller annen søknad om opphold
 • barnefamilier som venter på svar på søknaden om beskyttelse (asyl)
 • barnefamilier som ikke har lovlig opphold i Norge og ikke tidligere har vært registret med sak i UDI

Ikke alle som søker vil få ja på søknaden sin.

Hva slags støtte får dere?

 • flybillett til hjemlandet
 • hjelp til å skaffe reisedokumenter 
 • informasjon og rådgivning fra UDI og Dansk Flyktninghjelp (DRC) i Norge og i Somalia
 • hjelp til å planlegge reisen
 • økonomisk tilskudd for hvert familiemedlem som reiser

Økonomisk tilskudd

For å få mest mulig i økonomisk tilskudd, må du søke tidlig.

 • Hvis dere søker før utreisefristen deres går ut, eller før dere får en utreisefrist, får dere 15 000 kroner per voksen og 25 000 kroner per barn som var under 18 år da dere søkte assistert retur.
 • Hvis dere søker etter utreisefristen deres går ut, får dere 5 000 kroner per voksen og 5 000 kroner per barn som var under 18 år da dere søkte assistert retur.

I tillegg får hver enkelt person støtte til arbeidsformidling, opplæring eller næringsetablering til en verdi av 30 000 kroner gjennom DRC i Somalia.

Hva vil skje når dere skal reise?

 • Dere får hjelp på reisen og ved mellomlandinger.
 • Dere får som regel transport helt fram til hjemstedet deres.

Hva må du gjøre for å søke?

 • Du må opprette deg en bruker og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Gå til søknadsskjema

 

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.