Voksne


Hvem kan søke om assistert retur?

 • du som har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl) eller annen søknad om opphold
 • du som venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl)
 • du som ikke har lovlig opphold i Norge og ikke tidligere har vært registret med sak i UDI

Ikke alle som søker vil få ja på søknaden sin.

Hva slags støtte får du?

 • flybillett til hjemlandet ditt
 • hjelp til å skaffe reisedokumenter 
 • informasjon og rådgivning fra UDI og Dansk Flyktninghjelp (DRC) i Norge og i Somalia
 • hjelp til å planlegge reisen
 • økonomisk støtte 

Økonomisk støtte

For å få mest mulig økonomisk støtte må du søke tidlig.

 • Hvis du søker før utreisefristen din går ut, eller før du har fått en frist, får du 15 000 kroner.
 • Hvis du søker etter utreisefristen din går ut, får du 5 000 kroner.

I tillegg får du støtte til arbeidsformidling, opplæring eller næringsetablering til en verdi av 30 000 kroner gjennom DRC i Somalia.

Hva vil skje når du skal reise?

 • Du får hjelp på reisen og ved mellomlandinger. Personer som skal til Sør- og Sentral-Somalia gjennom Mogadishu får reisen organisert av Politiets Utlendingsenhet. Personer som skal til Nord-Somalia gjennom Hargeisa får reisen organisert av IOM. 
 • Du får som regel transport helt fram til hjemstedet ditt.

Hva må du gjøre for å søke?

 • Du må opprette deg en bruker og fylle ut UDIs søknadsskjema for assistert retur.
 • IOM, asylmottaket du bor på eller UDIs regionkontor kan hjelpe deg med å søke.
Gå til søknadsskjema

 

Hvis UDI avslår søknaden din om assistert retur

 • Du kan klage skriftlig hvis du er uenig i avslaget fra UDI. Når du klager bør du forklare hvorfor du mener at avslaget er feil. Du bør også legge ved eventuelle nye opplysninger eller nye dokumenter.

UDI Returenheten - VARP
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

 • Hvis UDI ikke omgjør avslaget etter å ha sett på klagen din, sender vi den til Utlendingsnemnda (UNE) for ny vurdering.
 • Du har fortsatt plikt til å reise ut av Norge. Hvis utreisefristen din har gått ut har du ikke rett til å være i Norge mens klagen behandles.
 • Hvis du reiser ut av landet mens klagen din behandles, bør du sende en e-post til Varp@udi.no og oppgi din kontaktinformasjon, slik at vi kan ta kontakt med deg.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur

Dersom du ønsker å trekke søknaden din om assistert retur, må du gi beskjed til returenheten i UDI på e-post: varp@udi.no,
eller på telefon: +47 23 35 16 00.