Andre familiemedlemmer


Det er svært vanskelig for andre typer familiemedlemmer å få familieinnvandring.  Du kan bare få dette hvis UDI mener det er såkalte sterke menneskelige hensyn i saken din. Dette vurderer vi konkret i hver enkelt sak og vi kan derfor ikke si noe generelt om hva som skal til for å få familieinnvandring for andre familiemedlemmer.