ID-kontroll og melding av flytting for nordiske borgere


Hvis du er svensk, dansk, islandsk eller finsk statsborger, er alt du trenger å gjøre for å bo i Norge å melde flytting til Folkeregisteret.
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Hvis du planlegger å bo i Norge i mer enn seks måneder må du senest åtte dager etter at du kom til Norge møte opp på et skattekontor for ID-kontroll og for å melde flytting (eksternt nettsted).