Krav til å søke


  • Du må ha et behandlingstilbud fra en behandlingsinstitusjon i Norge.
  • Du må selv betale for den medisinske behandlingen med egne penger eller offentlige midler fra hjemlandet.
  • Sykehuset/poliklinkikken må bekrefte at din behandling ikke fører til at pasienter bosatt i Norge får et dårligere helsetilbud.
  • Du kan ikke ha et innreiseforbud til Norge eller Schengen
  • Det må være sannsynlig at behandlingen ikke vil ta mer enn et år.
  • Det må være sannsynlig at du forlater Norge når oppholdstillatelsen din går ut.

Søknaden er gebyrfri.