Skal søke opphold etter Brexit-regelverket fra utlandet


Hvis du er familiemedlem av en britisk borger som hadder opphold i Norge ved utløpet av 31. desember 2020 og oppfyller kravene har du fortsatt rett til opphold i Norge.

For å bevare retten til opphold i Norge må du søke om en brexit-tillatelse. Søknadsfristen var 31. desember 2021. Barn født eller adoptert etter 31. desember 2020, og barn født etter fristen 31. desember 2021, gjelder det ingen søknadsfrist for. Hvis du ikke har søkt, kan du fremdeles søke hvis det foreligger spesielle grunner som gjorde at du ikke fikk søkt før fristen. Hvis du søker nå, må du redegjøre for hvorfor du ikke søkte innen fristen. Deretter vil UDI vurdere om vi tar saken til behandling eller ikke basert på forklaringen din.

  • Familiemedlem av en britisk borger som skal søke fra utlandet

Fant du det du lette etter?