Krav til deg som skal søke


 • Du har permanent oppholdstillatelse i Norge.
 • Du skal bosette deg i Norge igjen etter utenlandsoppholdet.
 • Grunnen til at du skal bo utenfor Norge i mer enn to år er at:
  • du skal avtjene verneplikt eller annen tilsvarende tjeneste i hjemlandet, eller
  • du skal arbeide i utlandet, eller 
  • du skal ta utdanning utover vanlig videregående utdanning i utlandet, eller
  • du skal oppholde deg i utlandet sammen med ektefelle, samboer eller foreldre som skal arbeide eller ta utdanning