Barn under ett år som er født i Norge


NB! Hvis barnet er født i Norge, bør du sjekke hva slags oppholdstillatelse du skal søke om. Det kan være flere alternativer. 


Krav for å få permanent oppholdstillatelse for barn under ett år

  • Barnet må være født i Norge
  • Foreldrene
    • har fått permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap før barnet fyller ett år, eller
    • fyller kravene til permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap før barnet fyller ett år og leverer også søknad om permanent oppholdstillatelse eller norsk statsborgerskap hos politiet før barnet fyller ett år
  • Foreldrene oppholder seg i Norge
  • Foreldrene søker om permanent oppholdstillatelse for barnet før det fyller ett år

Hvis dere ikke fyller disse kravene, må dere i stedet se på reglene for barn under 18 år.