Skal søke Varig oppholdsrett for EU/EØS-borgere


Hvis du har vært i Norge i minst fem år, kan du søke om varig oppholdsrett. Det gir deg rett til å oppholde deg og arbeide i Norge på ubestemt tid. Familiemedlemmene dine kan også ha rett til varig opphold, uavhengig av om de selv er EU/EØS-borgere.
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Når du søker, vurderer UDI hvilken gruppe du tilhører og om du fyller kravene. Her kan du selv se sjekke hva som kreves for de vanligste søkergruppene. Husk at du kan falle innenfor flere ulike grupper. 

Hvilken gruppe tilhører du?

  • Arbeidstaker eller selvstendig næringsdrivende

  • Familiemedlem

  • Annen type EU/EØS-borger

behandlingstid

Saksbehandlingstider

Sjekk hvor lang tid UDI bruker på å behandle søknader om permanent oppholdstillatelse og varig oppholdsrett.