Under 18 år


Hvis du er under 18 år, kan du som hovedregel ikke bli norsk ved melding. Fra denne regelen er det to unntak:

1. Du kan bli norsk automatisk hvis foreldrene dine er nordiske og melder seg norske

  • Hvis du er bosatt i Norge og foreldrene dine blir norske ved melding, blir du også automatisk norsk. Dette gjelder uansett hvilket/hvilke land du er statsborger av.  
  • Du blir ikke automatisk norsk hvis du er gift eller registrert partner når foreldrene dine melder seg norske.

2. Du kan melde deg norsk hvis du har vært norsk statsborger tidligere

Hvis du har hatt norsk statsborgerskap før, og kun har hatt statsborgerskap i ett eller flere av de andre nordiske landene i mellomtiden, kan du melde deg norsk hvis du er bosatt i Norge.