Kortere krav til oppholdstid for særskilte grupper Statsborgerskap


For noen grupper søkere er det kortere krav til oppholdstid enn det som gjelder etter hovedregelen om statsborgerskap. I noen tilfeller kan det også gjøres unntak fra andre krav.

For noen helt spesielle grupper søkere gjelder det egne krav til oppholdstid. Det kan også gjøres unntak fra noen av de andre kravene som gjelder etter hovedregelen om statsborgerskap. Her finner du mer informasjon om hvilke grupper det gjelder, hva kravene er for disse gruppene og hva du må legge ved av dokumentasjon for å bli vurdert etter disse unntakene.

Gruppene det gjelder

  • Forskere tilknyttet en norsk forskningsinstitusjon

  • Idrettsutøvere

  • Husstandsmedlemmer til utsendt personell ved en norsk utenriksstasjon og husstandsmedlemmer til militært personell

  • Utlending som har hatt norsk pass

  • Kola-nordmenn

Fant du det du lette etter?