Barn under 12 år som har en norsk forelder eller søker sammen med en forelder


Krav for å få norsk statsborgerskap

  • Du må ha bodd i Norge sammenhengende de siste to årene (hvis du er over to år), og ha tenkt å fortsette å bo her.
    • Det betyr at du ikke kan ha reist mer enn to måneder til utlandet per kalenderår i løpet av de siste to årene før vi fatter vedtak i saken din.
  • Fra 1. januar 2020 er det ikke et krav at du gir fra deg ditt tidligere statsborgerskap for å bli norsk statsborger. Du kan ha ett eller flere statsborgerskap i tillegg til det norske. Hvis landet du er statsborger av nå ikke tillater at du har flere statsborgerskap, kan du likevel miste dette statsborgerskapet når du blir norsk.

    Du må selv undersøke hvilke regler som gjelder i landet du er statsborger av nå. Du kan for eksempel se etter informasjon på en offisiell nettside som tilhører myndighetene i dette landet, eller spørre en ambassade.

    Du trenger ikke å gi beskjed til norske myndigheter om at du ønsker å beholde det tidligere statsborgerskapet ditt.