Universitetenes sommerskoler


Hvis du skal gå på sommerskole ved et universitet i inntil tre måneder, trenger du ikke oppholdstillatelse.