Reisebevis for deg som er flyktning i et annet land (overføre flyktningstatus)


UDI kan innvilge reisebevis til deg som har fått oppholdstillatelse i Norge, og som har flyktningstatus i et annet land.

Du må:

  • ha vært bosatt i Norge i mer enn to år, eller
  • ha fått innvilget permanent oppholdstillatelse, eller
  • ha fått tillatelse til opphold i Norge ut over gyldighetstiden til reisedokumentet ditt
  • ha flyktningstatus i et land som er bundet av Europarådsoverenskomst om overføring av ansvar for flyktninger

Oversikten over hvilke land som er bundet av avtalen finner du her. (eksternt nettsted)

Hvis du har fått reisedokument fra et land som ikke er bundet av avtalen
Du kan ikke få reisebevis etter disse reglene. Du må fylle vilkårene for utlendingspass for å få utstedt norsk reisedokument. For å lese vilkårene for utlendingspass må du følge denne lenken, skrive inn hvilket land du (søkeren) er statsborger i og velge boksen «Utlendingspass». Velg deretter hva som gjelder for deg under «Hvem er du», og der kan du lese kravene.

Du har flyktningstatus i et land som er bundet av avtalen
Hvis du ønsker et norsk reisedokument, kan du søke ved å bruke knappen "slik søker du" som ligger under teksten. Du må legge ved ditt utenlandske reisedokument når du søker om norsk reisedokument, og eventuelle dokumenter som viser at du har flyktningstatus i et annet land.

Du har flyktningstatus fra et land som ikke er bundet av avtalen eller du har tillatelse i et annet europeisk land på grunn av forholdet ditt til hjemlandets myndigheter:
UDI kan vurdere å utstede et utlendingspass etter søknad, men da må du fremlegge vedtaket om tillatelse fra det europeiske landet du fikk oppholdstillatelsen i.

Slik søker du