Krav for å søke


Krav som alle må fylle

  • Du har gyldig oppholdstillatelse i Norge.
  • Du må være i Norge når du søker.
  • Hvis du er under 18 år, må begge foreldrene dine, eller den forelderen som har foreldreansvaret alene, søke for deg.

Hvis det er barnevernet i Norge som har omsorgen for deg, er det vanligvis de som må søke. Fosterforeldrene dine kan ikke søke.

I tillegg må du fylle ett av disse kravene

  • Du må ha fått oppholdstillatelse i Norge fordi det var farlig for deg å være i hjemlandet ditt da du flyktet.
  • Du ønsker å skaffe deg pass fra hjemlandet ditt, og landet har ingen ambassade i Norge som kan gi deg pass. Du har behov for et reisedokument for å kunne reise til hjemlandet for å skaffe deg passet.
  • Barnevernet har omsorgen for deg, og hjemlandet ditt har ikke ambassade i Norge som kan gi deg pass.