Asylsøkeres digitale hverdag (2019)


Proba samfunnsanalyse har i samarbeid med Agenda Kaupang gjennomført en kartlegging av asylsøkeres tilgang til og bruk av digitale kanaler.

Formålet med undersøkelsen er å få mer informasjon om asylsøkeres digitale kompetanse slik at UDI kan utvikle og tilpasse digitale informasjonstjenester.

Les rapporten

Asylsøkeres digitale hverdag (pdf, 808 kB)

Sammendrag

Rapporten finner at de aller fleste beboerne som var med i undersøkelsen, har tilgang til en smarttelefon, men det er stor variasjon i digital kompetanse blant informantene. Digital kompetanse har i stor grad sammenheng med utdanningsnivå. De med lav eller ingen utdanning bruker først og fremst kommunikasjonskanaler og sosiale medier, mens de med høyere utdanningsnivå i større grad bruker ulike digitale verktøy, søkemotorer og flere av telefon¬funksjonene. Personer med utdannelse bruker for eksempel oftere smarttelefonen til å lære norsk. De yngste informantene, som også var den gruppen som hadde minst utdannelse, brukte telefonene nesten utelukkende til underholdning og spill.

Forskerne intervjuet mottaksbeboere fra Eritrea, Iran og Tyrkia, samt en gruppe enslige mindreårige beboere. Alle nasjonalitets- og aldersgrupper som ble intervjuet, uttrykte behov for mer individuell og konkret informasjon om egen sak, særlig om saksbehandlingstider og aller helst gjennom en påloggingsfunksjonalitet.

Rapporten identifiserer to typer utfordringer knyttet til å nyttiggjøre seg digitalisert informasjon. Den ene handler om språk og den andre om kompetanse. Mye av den offisielle informasjonen er på norsk og engelsk. De som har tilstrekkelig digital kompetanse, klarer å overstige språkbarrieren ved å oversette informasjonen til morsmål, for eksempel ved hjelp av Google translate. Oversettingstjenesten fungerer imidlertid ikke godt på alle språk.

Språkbarrieren handler ikke bare om at asylsøkerne ikke behersker norsk og engelsk. Mange av asylsøkerne har også svake skrive- og leseferdigheter på eget morsmål. Denne gruppen mestrer i liten grad digitale kanaler og plattformer.

Internettilgangen på mottakene se videre ut til å variere mye, både med tanke på kapasitet, rekkevidde og tid på døgnet.

Oppdragstaker: Proba samfunnsanalyse
Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet

Fant du det du lette etter?