Asylsøkeres rett til å ta arbeid (2011)


Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet.

Last ned hele rapporten

Asylsøkeres rett til å ta arbeid. Evaluering av konsekvenser av innstramminger i dokumentasjonskravet (pdf, 4,2 MB)

Sammendrag

Denne rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI), fokuserer på asylsøkeres rett til å ta arbeid. I januar 2009 innførte norske myndigheter nye krav om at asylsøkere som hovedregel må kunne dokumentere sin identitet med gyldig reisedokument som vilkår for innvilgelse av rett til å ta arbeid. Målsetningen med de nye kravene var å gjøre Norge mindre attraktivt for asylsøkere uten beskyttelsesbehov som kommer til Norge for å arbeide, samt å få flere asylsøkere til å dokumentere egen identitet.

I denne rapporten ser vi på konsekvenser av innstrammingen i dokumentasjonskravet på ankomsttall, fremlegging av dokumentasjon, returer og uttransporteringsarbeid, situasjonen i mottakene og asylsøkeres integrering. Det er kun rett til å arbeide mens asylsøknaden behandles som evalueres i denne rapporten, og ikke mulighet for arbeid etter at det er gitt endelig avslag på asylsøknaden. 

Utført av: NTNU Samfunnsforskning

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?