Behov for felles innsats (2013)


Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet.

Last ned hele rapporten

Behov for felles innsats. Identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet (pdf, 2,1 MB)

Sammendrag

Hovedformålet med studien har vært å få mer kunnskap om et utvalg norske etaters og virksomheters identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet.

Det finnes allerede en del kunnskap og indikasjoner på hva som er utfordringene for utlendingsforvaltningen. Det er imidlertid begrenset med kunnskap om Skatteetatens, NAVs og Finansnæringens identitetsproblematikk og identitets-vurderinger av utlendingers identitet.

Skatteetaten har bl.a. ansvar for å utstede skattekort. Utenlandske arbeidstakere må ha D-nummer for å få skattekort, og alle som skal ha D-nummer må selv mø-te opp på skattekontoret og vise gyldig legitimasjon. Også ved melding om inn-flytting til Norge er det krav om personlig fremmøte og legitimasjon. Fra 1. fe-bruar 2012 har identitetskontroll av utlendinger som skal ha D-nummer for å få skattekort eller fødselsnummer ved innflytting, foregått ved 41 utvalgte skatte-kontor.

Arbeids- og velferdsetaten ble etablert 1. juli 2006. Det er NAV-kontorer etablert i alle kommuner og mange bydeler. Ved NAV- kontorene oppstår av og til spørs-mål om vurdering av utlendingers identitet. Alle personer som har fremlagt krav om ytelser, eller som mottar oppfølging, må identifisere seg med fødselsnummer eller D-nummer. Riktig identitet er en forutsetning for at det gis rett ytelse til rett person. Folkeregisteret har ansvaret for registrering av riktig identitet i Norge, og Arbeids- og velferdsetaten legger disse opplysningene til grunn.

Finansnæringen (bankene) plikter i henhold til hvitvaskingsloven §§ 6 og 7 å sikre at de kjenner rett identitet ved bistand med transaksjoner eller ved opprettelse av kundeforhold hos den enkelte bank. Ved etablering av kundeforhold skal rapporteringspliktige (bankene) kreve gyldig legitimasjon av kunden.

Utført av: Oxford research

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?