Betryggende rettshjelp? Evaluering av advokatordningen i asylsaker (2003)


Det har vært påpekt en rekke problemer med advokatordningen for asylsøkere. Høsten 2002 grep Kommunal- og regionaldepartementet tak i dette og bestilte bl.a. en uavhengig evaluering av ordningen.

Utlendinger har rett til advokat og fritt rettsråd uten behovsprøving i saker som gjelder bl.a. asyl. Hensikten bak reglene er å sikre at søkeren får lagt frem sin sak på en betryggende måte. 

Les rapporten her

Betryggende rettshjelp? (pdf, 929 kB)

Evalueringen er basert på en gjennomgåelse av dagens regelverk, regnskapstall og statistikk fra samtlige fylkesmenn, gjennomgåelse av saksmapper innhentet fra Utlendingsdirektoratet, Utlendingsnemnda og to fylkesmannsembeter, intervjuer med omlag 40 personer, herav 23 asylsøkere, spørreskjemaer fra 60 advokater og 40 ansatte i UDI og UNE og materiale innsamlet parallelt til bruk i evalueringen av UNE.

 

Oppdragsgiver: Kommunal- og regionaldepartementet
Oppdragstaker: Agenda utredning og utvikling og dr.juris Terje Einarsen

Fant du det du lette etter?