Bruk av søk i åpne kilder i UDI og UNE (2019)


Agenda Kaupang har undersøkt UDI og UNE organiserer og gjennomfører søk i åpne kilder i forbindelse med asylsaksbehandlingen. Utredningen skal brukes til å forbedre arbeidet med slike søk i de to etatene.

Les rapporten

Bruk av søk i åpne kilder i UDI og UNE (pdf, 1,0 MB)

English summary (pdf, 129 kB)

Merk at deler av rapporten er unntatt offentlighet med henvisning til offentleglova § 24 1.

Om rapporten

Rapporten omhandler bruk av søk i åpne kilder i sammenheng med behandling av asylsaker i Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE). Søk i åpne kilder kan være et viktig verktøy i arbeidet med å etterprøve historien og identiteten til asylsøkere. Søk i åpne kilder er et supplement til den informasjon og eventuelle dokumenter søkeren selv har oppgitt og annen informasjon, som f.eks. landinformasjon. Hensikten er å opplyse asylsakene.

Gjennom intervjuer og dokumentstudier har Agenda Kaupang kartlagt rammene for bruk av søk i åpne kilder i UDI og UNE. Videre har de kartlagt hvilken praksis som følges i virksomhetene. Agenda Kaupang konstaterer at UDI og UNE har behov for å utvikle måten åpne søk håndteres på, både når det gjelder rammer og praksis.

Oppdragstaker: Agenda Kaupang

Oppdragsgiver: UDI

Fant du det du lette etter?