Comparative study of ID management in immigration regulation. Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom (2013)


Det finnes allerede en del kunnskap og indikasjoner på hva som er utfordringene for utlendingsforvaltningen. En hovedkonklusjon er at arbeidet er fragmentert og mangler samordning.

Last ned hele rapporten

Comparative study of ID management in immigration regulation. Norway, Sweden, the Netherlands and United Kingdom (pdf, 2,2 MB)

Sammendrag

Hovedformålet med studien har vært å få mer kunnskap om utlendingsforvaltningenes identitetsvurderinger i Norge, Sverige, Nederland og Storbritannia.

En målsetning med studien er å bidra til kunnskaps-grunnlaget for den videre utviklingen av arbeidet med identitetsvurderinger i norsk utlendingsforvaltning og i utlendingsmyndighetenes tilnærming til innvandrere som ikke har fremlagt nasjonalpass eller andre identitetsdokumenter med høy notoritet.

Det er også et formål å bidra til mer komparativ-kunnskap om identitetsvurderinger og «best practice» i slike krevende saker. Studien bør ses i sammenheng med andre utviklingsprosjekter og utredninger i norsk utlendingsforvaltning, særlig de prosjekter og utredninger som gjelder identitetsvurderinger.

Studien finner at det overordnet er betydelige likheter mellom landenes juridiske regulering, metoder og praksis når det gjelder ID-vurderinger i asylsaker og familieinnvandringssaker. I all hovedsak gjør landene det samme.

Den vesentligste forskjellen synes å være i hvilken grad landene har tatt i bruk biometri og lagring av biometriske data. Her skiller Storbritannia seg ut med flere års erfaring i bruk av biometri og visa-matching. Det er flere mindre ulikheter mellom landenes juridiske regulering, metoder og praksis.

Fra et forvaltningsperspektiv synes det også å være en forskjell mellom Sverige, Norge og Nederland på den ene siden og Storbritannia på den annen side. De tre første nevnte landene har alle detaljerte reguleringer av ID-vurderinger i forskrifter og i interne retningslinjer. I diskusjonen av praksis og konkrete dilemmaer, har det vært hensiktsmessig å diskutere konkrete caser. I Storbritannia synes det i større grad å gjelde en «sak til sak»-tilnærming. Også Storbritannia har interne retningslinjer, men i denne studien har det vært utfordrende å få svar på konkrete dilemmaer i ID-vurderingene.

Utført av: Oxford Research

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?