Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere (2014)


Oxford Research har på oppdrag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) evaluert informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. 

Last ned hele rapporten

Evaluering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere (pdf, 1,0 MB)

Sammendrag

Programmet ble opprettet i 2004 og finansieres av UDI. Det er per i dag Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) som står for utførelsen. Avtalen med NOAS utløper i april 2015.

Evalueringen gir kunnskap om i hvilken grad målene med informasjons- og · veiledningsprogrammet er oppnådd.

  • Hvordan programmet har fungert sammen med andre veiledningstiltak.
  • Hvordan UDIs styring og kontraktsoppfølging har vært i perioden.
  • Hvordan programmet bør gjennomføres for å styrke den juridiske rettledningen før første søknad og sikre at søknaden som fremmes er mest mulig korrekt og gir et godt grunnlag for å vurdere saken.

Evalueringens hovedkonklusjon er at informasjons- og veiledningsprogrammet i noen grad ser ut til å fungere etter dagens intensjoner.

På et overordnet nivå er asylsøkerne informert om de mest vesentligste punkter i UDIs kravspesifikasjon for innholdet i programmet. Programmet er slik sett et godt verktøy for UDI til å nå det ønskede målet.

Programmet har imidlertid også vesentlige utfordringer og et klart forbedringspotensial. Oxford Research konkluderer med at asylsøkerne ikke er tilstrekkelig informert til å vurdere egen sak og fremstille saken sin på en tilfredsstillende måte.

Konklusjonen samsvarer med tidligere evalueringer.

Oxford Research presenterer i rapporten tre modeller for fremtidig organisering av informasjons- og veiledningsprogrammet for nyankomne asylsøkere. Modellene vurderer særlig hvem som skal utføre oppdraget, når informasjonen bør gis (tidspunkt) og programmets innhold og form. Modellene har sine fordeler og ulemper, men kan på ulike vis forbedre svakheter ved dagens modell. Det er opp til oppdragsgiver selv å vurdere hvilken av disse modellene som eventuelt bør iverksettes i fremtiden.

Utført av: Oxford Resarch

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?