Forfølgelse basert på religion og medlemskap i en spesiell sosial gruppe (seksuell legning) (2015)


Praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012.

Last ned hele rapporten

Forfølgelse basert på religion og tilhørighet til sosial gruppe (seksuell legning) - praksis i UDI og UNE etter Høyesteretts dom av 29. mars 2012 (pdf, 2,6 MB)

Sammendrag

Rapporten gir en detaljert beskrivelse og en grundig analyse av praksis i UDI og UNE på området for førfølgelse basert på religion og seksuell legning.

Det er sett på perioden fra Høyesteretts dom av 29. mars 2012 til prosjektet ble påbegynt høsten 2014. Norsk forvaltningspraksis sammenliknes deretter med rettsutviklingen i EU og UNHCRs anbefalinger.

Rapporten viser at saksomfanget i UDI var relativt lite. De to porteføljene id irektoratet besto til sammen av 179 saker over 2 ½ år (139 LHBTI-saker og 40 konvertittsaker).

For UNE var det samlede saksomfanget av LHBTI- og konvertittsaker på 669 saker over 2 ½ år, herunder totalt 282 klagevedtak (85 LHBTI-saker og 197 konvertittsaker) og totalt 387 omgjøringsbegjæringer (27 LHBTI-saker og 360 konvertittsaker).

Saksomfanget utgjør en svært liten andel av det totale antallet asylvedtak iUDI og UNE i perioden.

Rapporten viser at forvaltningspraksis i UDI og UNE for de to porteføljene i all hovedsak er i samsvar med den nasjonale og internasjonale rettsutviklingen på området, som antas å være i samsvar med UNHCRs anbefalinger. De anbefalingene som fremkommer i rapporten går fortrinnsvis på tydeliggjøring og klargjøring av praksis, samt endring av saksbehandlingsrutiner, for å forbedre saksbehandlingen av søknadene om beskyttelse basert på religion og seksuell legning.

Bestilt av: UDI

Levert av:Cecilie Schjatvet fra  Hestenes & Dramer

Fant du det du lette etter?