Frivillig retur fra Norge. En historisk gjennomgang (2010)


I denne studien gjennomgås arbeidet som er gjort i Norge med frivillig, assistert retur siden 2002.

Last ned hele rapporten

Frivillig retur fra Norge. En historisk gjennomgang (pdf, 831 kB)

Sammendrag

Hvordan skal norske myndigheter på best måte sørge for at asylsøkere som får avslag og andre uten oppholdstillatelse forlater landet? Én løsning innebærer at personer uten opphold samtykker til og deretter får hjelp til å returnere til hjemlandet. Dette kalles «frivillig retur» eller «frivillig assistert retur». I denne studien gjennomgås arbeidet som er gjort i Norge med slik «frivillig retur» siden 2002. 

Ved hjelp av intervjuer med offentlig ansatte, gjennomgang av dokumenter samt et statistisk materiale, beskrives hvordan frivillig retur har vokst til å bli en sentral brikke på det norske utlendingsfeltet. Antallet personer som har benyttet seg av ordningen har variert mellom 500 og 1500. Antallet slike returer har sammenheng med antall asylsøkere som kommer til Norge. I rapporten diskuteres hvilken sammenhengdet er mellom frivillig og tvangsretur.

Norske myndigheter ønsker, som kollegaene i andre europeiske land, å stimulere til flere frivillige returer. Dette gjøres ved å kombinere støtte til reise med kontantytelser og mer langsiktig tilskudd til reintegrering etter hjemkomst.

Studien viser at de siste årene har flere asylsøkere reist med den frivillige ordningen til sine hjemland enn asylsøkere som blir tvunget til å reise tilbake.

Den viser videre at ordningen har en dobbel funksjon for norske myndigheter. Den fører til at personer uten oppholdstillatelse velger å reise hjem. I tillegg er frivillig retur viktig strategisk. Det gjelder både som en legitimering av tvangsreturer fra Norge og i forbindelse med fremforhandlinger av avtaler med utlendingenes hjemland.

Publisert av: Institutt for samfunnsforskning, ISF

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?