Helhetlig utlendingsforvaltning. Hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten? (2007)


Last ned hele rapporten

Helhetlig utlendingsforvaltning. Hvordan fungerer ansvarsforhold og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten? (pdf, 756 kB)

Sammendrag

Utenriksstasjonene har en viktig rolle som førstelinjetjeneste for utlendinger som ønsker å besøke eller flytte til Norge. De er tillagt viktige oppgaver knyttet til visum- og oppholdssaker. På oppdrag fra Utlendingsdirektoratet har Statskonsult gjennomført en evaluering av rolle- og ansvarsdeling og samhandling mellom UDI og utenrikstjenesten. Målet med evalueringen har vært å kartlegge forholdet mellom aktørene og klargjøre rolle- og ansvarsforhold på området.

Målet har også vært å få mer kunnskap om hvilke forhold som påvirker effektiviteten i håndteringen av søknadene som kommer inn via utenriksstasjonene. Hele sakskjeden i forbindelse med søknadsbehandling i visum og oppholdssaker er gjennomgått. Statskonsult har foretatt dokumentstudier og intervjuet representanter for AID, UDI og UD.

For å få mer kunnskap om effektene av og synspunktene på samhandlingen valgte vi ut fire utenriksstasjoner for nærmere analyse (Rabat, Moskva, Shanghai og Nairobi). I tillegg sendte vi spørreskjema til et utvalg (46) utenriksstasjoner.

Formålet med spørreundersøkelsen var å underbygge og/eller avkrefte hypoteser om holdninger og synspunkter.

Utført av: Statskonsult

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?