Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak (2017)


Rapporten handler om hvordan informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenesten formidles i ankomstsenteret og i transittmottak, i den første tiden etter at en person har søkt om beskyttelse i Norge.

Les rapporten

Informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenester til beboere i ankomstsenter og transittmottak (pdf, 923 kB)

Sammendrag

Tilgang til informasjon om helse, helserettigheter og helsetjenesten er grunnleggende for at den enkelte asylsøker skal kunne orientere seg i et – for de fleste – ukjent helsesystem. Rapporten belyser fire spørsmål:

  • Hvordan får asylsøkere helseinformasjon i transittfasen?
  • Hvem formidler helseinformasjon?
  • Hvilken type helseinformasjon får asylsøkerne i denne fasen?
  • I hvilken grad opplever asylsøkerne informasjonen de får som tilgjengelig og relevant?

Den ser også på ulike aktørers roller knyttet til formidling av helseinformasjon og gir anbefalinger om hvordan helseinformasjon til beboere i ankomstsenter og transittmottak kan styrkes.

Bestilt av: Utlendingsdirektoratet
Utført av: Folkehelseinstituttet

Fant du det du lette etter?