Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere (2011)


Utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak

Last ned hele rapporten

Livsmestring hos enslige mindreårige asylsøkere. Utprøving av HIPP-metoden i returmotiverende arbeid i mottak (pdf, 5,4 MB)

Sammendrag

Denne rapporten bygger på erfaringer fra et utviklingsprosjekt der det ble gjennomført to kurs i Help Increase the Peace Program (HIPP) med enslige mindreårige asylsøkere som målgruppe. De to kursene ble gjennomført blant enslige mindreårige i to norske asylmottak i løpet av våren 2011.

Mottakene er anonymiserte i rapporten. Målsettingen med utviklingsprosjektet var å prøve ut HIPP som et virkemiddel for å fremme ungdommers livsmestring. En viktig dimensjon ved prosjektet var å prøve ut HIPP som en indirekte metode i returarbeidet blant enslige mindreårige asylsøkere.

Utført av:  NTNU Samfunnsforskning AS, Avdeling for mangfold og inkludering

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?