Mens de venter (2014)


Hverdagsliv i asylmottak.

Last ned hele rapporten

Mens de venter. Hverdagsliv i asylmottak, 2004 (pdf, 1,0 MB)

Sammendrag

Studien har identifisert utfordringer knyttet til beboeres dagligliv i mottak, og vurdert forhold som kan ha betydning for deres psykiske helse. Studien er gjennomført som en hverdagslivs-studie med kvalitative intervju blant beboere og asylsøkere i mottak.

Studien viser at til tross for svært ulik bakgrunn og asylsøkerstatus, beskriver beboerne et hverdagsliv preget av formålsløs venting, passivitet og frustrasjon over egen situasjon. Selv om de opplever å ha lite å fylle dagene med, og ønsker å ha mer meningsfulle aktiviteter å drive med, beskriver de oppfølgingen av ansatte som god.

Rapporten peker på flere konkrete tiltak som vurderes som viktige for å skape bedre betingelser for hverdagslivet i mottak.

Utført av: Nordlandsforskning

Bestilt av: Justis- og beredskapsdepartementet

Fant du det du lette etter?