No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway (2011)


Målet med dette prosjektet er å granske forskjellige sider ved irregulære migranters levekår i Norge, med hovedfokus på opplevelsen av å leve her uten lovlig opphold.

Last ned hele rapporten

No way in, no way out? A study of living conditions of irregular migrants in Norway (pdf, 903 kB)

Sammendrag

Denne rapporten er basert på kvalitative intervjuer med 29 irregulære migranter av ulike nasjonaliteter og i ulike aldre, som alle hadde fått avslag på sin asylsøknad. Målet med dette prosjektet er å granske forskjellige sider ved irregulære migranters levekår i Norge, med hovedfokus på opplevelsen av å leve her uten lovlig opphold. Som del av vår analyse av levekårene til irregulære migranter i Norge gir vi en kort redegjørelse for deres juridiske rettigheter, med fokus på retten til helsehjelp og grunnleggende behov som husly og mat. Irregulære migranters rettigheter representerer et komplisert landskap, hvor man kan finne avvik mellom lov og praksis. Mens visse grunnleggende rettigheter for irregulære migranter er definert i internasjonale konvensjoner og i nasjonal lovgivning, er det flere faktorer på nasjonalt, lokalt og individuelt nivå som begrenser i hvilken grad disse migrantene faktisk har nytte av disse rettighetene.

Utført av: Fafo

Bestilt av: UDI

Fant du det du lette etter?