Organisering teller, ressurser avgjør (2010)


Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv.

Last ned hele rapporten

Organisering teller, ressurser avgjør. Asylsaksbehandlingen i norsk utlendingsforvaltning i et komparativt perspektiv (pdf, 2,3 MB)

Sammendrag

Rapporten inneholder en komparativ studie av asylsaksbehandlingen i Norge, Sverige, Danmark, Nederland og Storbritannia. Hovedformålet med studien er å få mer kunnskap om hvordan asylsaksbehandlingen er organisert og fungerer i disse landene og identifisere styrker og svakheter for å gi anbefalinger som kan optimalisere asylsaksbehandlingen i Norge. Studien baserer seg i stor grad på intervjuer med strategiske aktør/ledere i de fem utlendingsforvaltningene og brukerorganisasjoner/NGOer. Dokmenter har også vært en sentral kilde.

Utført av: Oxford research

Bestilt av: Justis- og politidepartementet

Fant du det du lette etter?